Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wytyczne dotyczące tymczasowych minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii uzgodnione z PIWet – PIB Puławy oraz IZ PIB ZD Kołuda Wielka, dotyczące tymczasowych minimalnych zasad bioasekuracji przy udostępnianiu wybiegów dla stad gęsi reprodukcyjnych i rzeźnych, w związku z sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce zjadliwą grypą ptaków (HPAI) u drobiu i dzikiego ptactwa.

 1. Co do zasady, stada gęsi powinny być utrzymywane w gospodarstwie w sposób uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami oraz innym drobiem utrzymywanym w gospodarstwie, w szczególności w zamkniętych obiektach budowlanych.
 2. Jeżeli nie jest możliwe utrzymywanie gęsi w sposób wskazany w pkt 1, w przypadku korzystania z wybiegów należy ograniczyć ryzyko kontaktu bezpośredniego i pośredniego z dzikimi ptakami, uwzględniając następujące kryteria:
  - dozór właścicielski,
  - ściółka,
  - wypuszczanie dobowe w sposób kontrolowany po uprzednim sprawdzeniu otoczenia  gospodarstwa i wybiegu,
  - dokumentowanie czynności przez posiadacza zwierząt.
 3. Wybieg dla gęsi powinien być ogrodzony.
 4. Powierzchnia wybiegu powinna wynosić:
  - co najmniej 0,5 m2 na sztukę w przypadku gęsi reprodukcyjnej,
  - maksymalnie 19 kg na 1 m2 - dla młodych gęsi rzeźnych.
 5. Przed wypuszczeniem gęsi na wybieg należy uprzednio przeszukać teren wybiegu jak również jego bezpośredniego otoczenia oraz otoczenia gospodarstwa w odległości 250m, celem wykrycia zwłok dzikiego ptactwa lub konających dzikich ptaków, a w przypadku ich ujawnienia – nie wypuszczać gęsi na wybieg oraz niezwłocznie poinformować powiatowego lekarza weterynarii celem pobrania prób do badań laboratoryjnych w kierunku HPAI.
 6. Teren wybiegu powinien zostać odkażony przy użyciu środka dezynfekcyjnego przed każdym wypuszczeniem gęsi.
 7. Ściółka stosowana na wybiegu powinna pochodzić z miejsca, w którym składowana jest w sposób skutecznie zabezpieczający przed  kontaktem z dzikim ptactwem, a jeżeli nie jest to możliwe – wyłącznie po jej uprzednim odkażeniu środkiem dezynfekcyjnym.   
 8. Teren wybiegu dla gęsi powinien być zaopatrzony w odpowiednią liczbę skutecznych odstraszaczy przed dzikimi ptakami (np. dźwiękowe, wizualne).
 9. Wypuszczanie gęsi na wybieg powinno odbywać się w określonych godzinach w ciągu dnia (między godz. 10 a 16). Nie należy wypuszczać gęsi w godzinach wczesno porannych i wieczornych.
 10. Pojenie i karmienie gęsi na wybiegu jest zabronione.  
 11. Powinno być zakazane stosowanie zielonki do karmienia gęsi.
 12. W przypadku, gdy na terenie wybiegu znajdują się zbiorniki wodne (np. staw, jezioro, rzeka), należy uniemożliwić gęsiom dostęp do nich.
 13. Posiadacz zwierząt powinien prowadzić codzienną dokumentację prowadzonych czynności w powyższym zakresie. Dokumentacja powinna uwzględniać osoby odpowiedzialne za wdrażanie zasad bioasekuracji i ich weryfikację, informację dotyczącą rodzaju i ilości zużytych środków dezynfekcyjnych, informacjami o ewentualnych awariach i naprawach wykonywanych na terenie wybiegów oraz wszelkimi stwierdzonymi na terenie wybiegu anomaliami, np. stwierdzenie jakichkolwiek objawów klinicznych lub upadków gęsi, a także gromadzenia się  w okolicy gospodarstwa dzikich ptaków i występowania u nich jakichkolwiek objawów chorób, przede wszystkim osłabienia czy padnięć.  
 14. W przypadku stwierdzenia objawów wskazujących na podejrzenie wystąpienia HPAI u gęsi (wzrost śmiertelności, nagła wybroczynowość, objawy neurologiczne) lub objawów, w stosunku do których nie można ustalić jednoznacznej diagnozy, należy niezwłocznie  powiadomić powiatowego lekarza weterynarii albo najbliższy podmiot świadczący usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej, albo organ samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydenta miasta).  

dr Bogdan Konopka
Główny Lekarz Weterynarii

 

Metadane

Data publikacji : 16.06.2023
Obowiązuje od : 30.04.2023
Podmiot udostępniający informację:
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kaliszu
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Joanna Wróbel-Żarnecka
Osoba udostępniająca informację:
Artur Trzęsała

Opcje strony

do góry