RSS
A A A K

Choroby zakaźne


22.10.2021

PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO

Informacja dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego - PDF

Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa - Word :: PDF

Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie - PDF

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń - PDF


22.02.2021

Zasady przemieszczania zwierząt domowych towarzyszących podróżnym

Informacje dla osób podróżujących z psem, kotem, fretką - ulotka.

Przemieszczanie z UE do Wielkiej Brytanii po 1.01.2021

Zachęcamy do monitorowania strony internetowej: www.defra.gov.uk
Dodatkowo szczegółowe informacje dotyczące podróży ze zwierzętami po BREXIT będą aktualizowane na stronie GIW: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/brexit

Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie zasady dotyczące przemieszczania psów, kotów i fretek z UE do Wielkiej Brytanii pozostają w niezmienionej formie:

  • Zwierzęta muszą być prawidłowo oznakowane;
  • Zwierzęta musza posiadać ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie;
  • Zwierzęta muszą posiadać paszport UE;
  • Psy przemieszczane do Wielkiej Brytanii muszą zostać poddane profilaktyce przeciwko tasiemcom Echinococcus multilocularis (więcej na temat dodatkowych wymogów można przeczytać w punkcie 4 tutaj).

Należy jednak pamiętać, że obowiązujące zasady mogą ulec zmianie, w związku z czym sugerujemy na bieżąco sprawdzać informacje publikowane przez portale rządowe w UK, a w szczególności: https://www.gov.uk/guidance/pet-travel-to-and-from-great-britain

W przypadku Irlandii Północnej planowane jest utrzymane dotychczasowych zasad handlu wewnątrzunijnego oraz przemieszczania zwierząt towarzyszących, chociaż należy się spodziewać tymczasowych trudności związanych z uruchomieniem procedur kontrolnych na granicy Irlandia Północna, a Wielka Brytania.

Więcej informacji na temat zasad przemieszczania psów, kotów i fretek w UE (w tym pomiędzy państwami członkowskimi UE a Irlandią Północną) dostępnych jest na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii.

W przypadku przewozu psów, kotów, fretek w celach handlowych (podróż bez właściciela / wysyłka / sprzedaż / przekazanie) z UE do Wielkiej Brytanii, od 1 stycznia 2021 r. przesyłki takie muszą być pre-notyfikowane przez importera brytyjskiego w systemie IPAFFS (brytyjski system służący do notyfikacji importu) oraz musi towarzyszyć im świadectwo weterynaryjne, w którym należy wpisać numer pre-notyfikacji wygenerowany przez system IPAFFS.
Polski i angielski wzór świadectwa eksportowego do celów przywozu psów, kotów i fretek (GBHC157E) dostępne jest tutaj: https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/uk-zwierzeta

Przemieszczanie z Wielkiej Brytanii do UE po 1.01.2021

Z uwagi na zakończenie okresu przejściowego, Wielka Brytania stała się państwem trzecim (nienależącym do UE). Zgodnie z przepisami UE, Zjednoczone Królestwo (*bez Irlandii Północnej) jest wymienione w części 2 załącznika II do rozporządzenia 577/2013/UE.
Szczegółowe informacje w sprawie podróżowania między UE i Zjednoczonym Królestwem od 01.01.2021 (w tym podróży ze zwierzętami), zawarte są na stronie internetowej GIW: https://www.wetgiw.gov.pl/main/aktualnosci/Przemieszczanie-zwierzat-domowych-z-Wielkiej-Brytanii-do-Unii-Europejskiej/idn:1548


11.02.2021

Uwaga! Ptasia grypa!

Aktualna sytuacja oraz ocena ryzyka dla drobiu i zdrowia człowieka związana z występowaniem w Europie wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5Nx - czytaj


25.11.2020

Zasady ochrony drobiu przed chorobą

Zalecenia dla drobnotowarowych hodowców drobiu - chów przyzagrodowy - czytaj


17.11.2020

Aktualna sytuacja oraz ocena ryzyka dla drobiu i zdrowia człowieka związana z występowaniem w Europie wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5Nx - czytaj


18.05.2020

Wykaz lekarzy weterynarii wyznaczonych do przeprowadzania obserwacji z nakazu Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kaliszu w kierunku wścieklizny na terenie miasta Kalisza i powiatu kaliskiego na rok 2020 - PDF


05.02.2019

 Praktyczne wskazówki dla rolników - konieczność uboju poza rzeźnią


26.04.2018

Zaproszenie na konferencję - Aktualne problemy w hodowli bydła i możliwości ich rozwiązania

Treść zaproszenia - PDF


06.09.2016

Zgłaszanie przypadków nielegalnego przemieszczania (transportowania) świń

W związku z aktualną sytuacją epizootyczną związaną z występowaniem afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce, Główny Lekarz Weterynarii mając na względzie fakt, że dla wielu ognisk źródłem choroby może być działalność człowieka, uruchomił na stronie internetowej specjalny formularz informacyjny. Formularz ten, dostępny jest pod adresem https://interwencja.wetgiw.gov.pl/ i przeznaczony jest dla osób, które zaobserwowały przypadki nielegalnych i negatywnych działań w zakresie przemieszczenia świń, mięsa wieprzowego i innych produktów pozyskanych od świń. Za jego pomocą można, przy zachowaniu pełnej anonimowości, zgłosić swoje obserwacje, które następnie zostaną przekazane do właściwego wojewódzkiego lekarza weterynarii.Opublikował: Artur Trzęsała
Publikacja dnia: 26.07.2022
Podpisał: Artur Trzęsała
Dokument z dnia: 08.01.2018
Dokument oglądany razy: 2 254