RSS
A A A K

HPAI - Ptasia grypa

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI)

HPAI

Grypa ptaków – informacje ogólne - PDF


Aktualna sytuacja w zakresie występowania zakażeń wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w Polsce i Europie w sezonie 2021/2022 - PDF


Wprowadzenie drobiu będzie możliwe, po spełnieniu wszystkich wymagań zawartch  w:

  • ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z późn. zm.) - PDF,
  • rozporządzenie wojewody/powiatowego lekarza weterynarii wydane na podstawie art. 45 oraz art. 46 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków u drobiu.

ProtokółRozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii wprowadzające obostrzenia dla obszarów zapowietrzonych i zagrożonych dla powiatu kaliskiego:

http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/actbymonths

Pozostałe rozporządzenia:

Numer Data Czego dotyczy Treść
11.04.2022
Rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego uchylające rozporządzenie w sprawie środków zmniejszających ryzyko stwarzane przez dzikie ptactwo przenoszące wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na drób na terenie powiatów: kępińskiego, kaliskiego, miasta Kalisza, ostrowskiego, ostrzeszowskiego oraz wolsztyńskiego
PDF
06.04.2022

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Wzory rejestrów:

PDF

 


Przydatne informacje i komunikaty:

Komunikaty Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące grypy ptaków.

Informacja o aktualnej sytuacji epizootycznej w Unii Europejskiej.


Druki:

  • Nowy druk - Wniosek o zgodę na wprowadzenie drobiu do gospodarstwa - Word :: PDF
  • Wniosek przemieszczenie (wysyłkę) jaj wylęgowych, piskląt jednodniowych lub drobiu - Word :: PDF
  • Wniosek o odszkodowanie lub zapomogę na zwierzęta - PDF :: Word
  • Wniosek zwrot kosztów poniesionych z powodu zwalczania choroby zakaźnej zwierząt - PDF :: WordOpublikował: Artur Trzęsała
Publikacja dnia: 19.07.2022
Podpisał: Artur Trzęsała
Dokument z dnia: 10.03.2021
Dokument oglądany razy: 11 504