RSS
A A A K

Afrykański Pomór Świń - ASF

Afrykański Pomór Świń (ASF)

Informacje związane z ASF można uzyskać w PIW Kalisz pod numerem telefonu 62 7572659

lub wysyłając pytanie na adres: sekretariat@piwkalisz.pl


Co to jest Afrykański pomór świń?

Afrykański pomór świń jest chorobą wirusową, która atakuje świnie domowe i dziki. Choć dla ludzi wirus ten jest nieszkodliwy, to dla świń jest zazwyczaj śmiertelny. Obecnie na ASF nie ma ani szczepionek, ani lekarstw, a wyeliminowanie tej choroby może zająć kilka lat.
W ostatniej dekadzie liczba ognisk ASF wzrosła. W chwili powstawania tego tekstu choroba nadal występuje w 12 krajach europejskich: Bułgarii, Estonii, Litwy, Łotwy, Niemczech, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainie, Węgrzech, Włoszech. Ognisko ASF na danym obszarze lub w danym kraju może poważnie wpłynąć na przemysł wieprzowy, ponieważ prowadzi do wybicia dużej liczby trzody chlewnej, ograniczeń w handlu, i w konsekwencji znacznych strat finansowych.

Wykrywanie, zapobieganie, zgłaszanie

W obliczu tak niszczycielskich skutków pojawienia się ASF, kluczem do powstrzymania tej śmiertelnej choroby jest jej wykrywanie, zapobieganie i zgłaszanie.

Sektor wieprzowy

Unia Europejska jest największym eksporterem wieprzowiny na świecie z rocznym eksportem wynoszącym ponad 5 milionów ton. Jest to zatem jedna z najważniejszych gałęzi w unijnym rolnictwie. W porównaniu z innymi sektorami produkcji mięsa, hodowla świń ma największy udział odpowiadając za 8,5% całkowitej produkcji rolnej w UE‐27. Udział
produkcji wieprzowiny w całkowitej produkcji mięsa w UE wynosi 35%. Przemysł ten stoi jednak w obliczu poważnego kryzysu spowodowanego wirusem Afrykańskiego pomoru świń (ASF), który może doprowadzić do znacznych szkód gospodarczych lokalnie i w całej Europie.

Witryna kampanii #StopASFhttps://efsa.gitlab.io/multimedia/asf/index.html#/pl/


22.10.2021

PLAN BEZPIECZEŃSTWA BIOLOGICZNEGO

Informacja dla rolników utrzymujących świnie w sprawie planu bezpieczeństwa biologicznego - PDF

Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 300 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa - Word :: PDF

Plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie powyżej 300 sztuk średniorocznie - PDF

Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń - PDF


Wnioski o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację - ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacja dostępna pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wnioski-o-pomoc-na-refundacje-wydatkow-na-bioasekuracje---ogloszenie-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsi


ASF informacje

Jesteś hodowcą i martwią Cię ogniska Afrykańskiego pomoru świń?
Czy czyścisz buty przy każdej wizycie w chlewni?
Czy dezynfekujesz swój sprzęt po każdym użyciu?
Jeśli będziemy trzymać się zasad, razem możemy zapobiec rozprzestrzenianiu się ASF.
Afrykański pomór świń (#ASF) jest jednym z największych zagrożeń dla produkcji trzody
chlewnej. Nie ma dostępnych szczepionek, dlatego jedynym lekarstwem jest zapobieganie.
Naucz się rozpoznawać symptomy.
Dowiedz się jak chronić swoje zwierzęta przed tą niebezpieczną chorobą.
https://efsa.gitlab.io/multimedia/asf/index.html#/pl/


Zatrzymaj Afrykański pomór świń


Przepisy prawne, dotyczące ASF: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/przepisy-prawne


Nowe zasady bioasekuracji ASF w obszarach objętych ograniczeniami - PDF


Wytyczne dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie zgodnie z wymaganiami załącznika II RWK 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń - PDF


 • Przykładowy plan bezpieczeństwa biologicznego dla gospodarstw utrzymujących świnie w liczbie 50 sztuk średniorocznie, nie zatrudniających pracowników do obsługi zwierząt, i produkcji pasz spoza gospodarstwa - PDF :: Word
 • Protokół SPIWET ASF 2021 - strefy - PDF :: Word
 • Protokół SPIWET ASF 2021 - poza strefami - PDF :: Word
 • Zgodnie z art. 12. ust. 3a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt:
  "W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, ustanowionego zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie, posiadacz świni znajdującej się w siedzibie stada na tym obszarze jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura ARiMR w terminie 2 dni:
  1) zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia,
  2) ubój zwierzęcia gospodarskiego
  – z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia."Opublikował: Artur Trzęsała
Publikacja dnia: 26.10.2021
Podpisał: Artur Trzęsała
Dokument z dnia: 20.09.2020
Dokument oglądany razy: 3 182