RSS
A A A K

Witaj na stronach Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kaliszu.

Inspekcja Weterynaryjna została powołana w celu realizacji zadań administracji publicznej z zakresu weterynarii. Do głównych zadań Inspektoratu należy ochrona zdrowia zwierząt oraz weterynaryjna ochrona zdrowia publicznego. Zakres zadań został określony w art. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287 z późn. zm.)

Inspekcja Weterynaryjna wchodzi w skład Służby Cywilnej.

Służba Cywilna to zespół urzędników administracji rządowej w Polsce. Działa ona w celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa w urzędach administracji rządowej.


Zapozanj się z ważnymi informacjami na temat ASF

Ptasia grypa - HPAI

Zapoznaj się z ważnymi informacjami na temat HPAIAktualności

Nowe stawki opłat - Inspekcja Weterynaryjna

12.08.2022

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. w sprawie stawek opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną.

Dz.U. 2022 poz. 1672

Nowe stawki dla lekarzy wyznaczonych

12.08.2022

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

Dz.U. 2022 poz. 1684

Zapraszenie na szkolenie

25.04.2022

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kaliszu
zaprasza na szkolenie

Bioasekuracja w gospodarstwach utrzymujących drób

czytaj

Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego

11.04.2022

Rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego z dnia 11 kwietnia 2022 r. (Dz. U. Woj. Wlkp. 2022 poz. 2873) - uchylające rozporządzenie nr 25/21 Woj. Wlkp. z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie środków zmniejszających ryzyko stwarzane przez dzikie ptactwo przenoszące wirusy wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na drób na terenie powiatów: kępińskiego, kaliskiego, miasta Kalisza, ostrowskiego, ostrzeszowskiego oraz wolsztyńskiego (Dz. U. Woj. Wlkp. 2021 poz. 3880).
Rozporządzenie dostępne pod linkiem: http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/legalact/2022/2873/

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

11.04.2022

Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2022 r. poz. 768).
Rozporządzenie opublikowane 6 kwietnia 2022 r. wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
Poniżej link do rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/768
W związku z publikacją powyższego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. 2017 r. poz. 722).

Wnioski o pomoc na refundację wydatków

29.07.2021

Wnioski o pomoc na refundację wydatków na bioasekurację - ogłoszenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi informacja dostępna pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wnioski-o-pomoc-na-refundacje-wydatkow-na-bioasekuracje---ogloszenie-ministra-rolnictwa-i-rozwoju-wsiOpublikował: Artur Trzęsała
Publikacja dnia: 25.04.2022
Podpisał: Artur Trzęsała
Dokument z dnia: 04.01.2018
Dokument oglądany razy: 152 495